Dubaýda (BAE) tamamlanan «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2020» halkara maslahatynda Türkmenistanda taýýar önümi paýlaşmak hakynda ylalaşygyň esasynda nebit we gaz çykarýan birnäçe daşary ýurt kompaniýalarynyň işiniň netijeleri habar berildi. «Türkmengaz», «Türkmennebit» DK-nyň we bilelikdäki guramaçy hökmünde Gaffney, Cline & Associates britan kompaniýasynyň gurnamagynda Dubaýda geçirilen «OGT-2020» roud-şüweleňine dünýäniň 40-dan gowrak döwletinden 113 iri kompaniýadan 300...