Habarlaryň arhiwi (2020-1-28)

HHR-däki wirus zerarly howatyrlanmalaryň netijesinde nebit arzanlamagyny dowam edýär

Hytaýda öň mälim bolmadyk koronawirusdan dörän pnewmoniýanyň ýaýramagy sebäpli howatyrlanmalaryň netijesinde nebitiň dünýä boýunça bahalary aşaklaýar. Interfaks agentliginiň habar berşi ýaly, «Brent» söwda belgili nebitiň bahasy 59,15 dollara deň boldy. Bu görkeziji deslapky sessiýadakydan 0,25 göterim aşakdyr. Duşenbe güni söwdalaryň netijesi boýunça bahalar 2,26 göterim aşaklap, 59,32 dollara deň boldy. «WTI» nebitiň bahasy 0,15 göterim arzanlap, 53,06...

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň taslamasyny amala aşyrmakda ylalaşyga gol çekildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni Energetika ministrligine Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň birinji tapgyrynda Mary döwlet elektrik stansiýasyndan Owganystan Yslam Respublikasynyň Hyrat şäheri ugry boýunça türkmen-owgan serhedine çenli güýjenmesi 220 kW bolan elektrik geçirijisini gurmak barada Türkiýe Respublikasynyň «Çalyk Holding A.Ş.» kompaniýasynyň golçur kärhanasy bolan «TAPP-500 Power Transmission Line FZE» kompaniýasy bilen...

2014