Habarlaryň arhiwi (2019-12-24)

Şahadatnamalarynyň gowşurylmagyna bagyşlanyp maslahat geçirildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda Ahal welaýatyndaky tebigy gazdan benzin öndürýän zawoda täze halkara şahadatnamalarynyň gowşurylmagyna bagyşlanyp, maslahat geçirildi. Maslahata «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň, «Nebitgazhyzmat» ÝGPJ-niň ýolbaşçylary we işgärleri, taslama gatnaşan ýapon kompaniýasynyň wekilleri, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplary we mugallymlar, pudaklaýyn Tebigy gazyň ylmy-barlag institutynyň hünärmenleri, HBS-iň wekilleri we beýlekiler...

«Haldor Topsoe» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidentine ECO-93 benzininiň önümçiligi boýunça zawodyň şahadatnamalaryny gowşurdy

Duşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Daniýanyň belli «Haldor Topsoe» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Býorn Stefan Klauzen bilen duşuşyk geçirdi. Onuň dowamynda nebitgaz pudagynda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy. Ýatladyp geçsek, bu kompaniýa TIGAS tehnologiýasyny işläp düzdi. Bu tehnologiýa Ahal welaýatyndaky tebigy gazdan benzin öndürýän zawod üçin «Haldor Topsoe» kompaniýasy tarapyndan işlenilip taýýarlanyldy. Ol ýokary netijeli katalizatorlar bilen...

2014