Habarlaryň arhiwi (2019-11-14)

TOPH: gaz geçirijiniň türkmen böleginde işleriň depgini artýar

«Türkmengündogarnebitgurluşyk» trestiniň 5-nji ýöriteleşdirilen gurluşyk-gurnama müdirliginiň hünärmenleri TOPH transmilli gaz geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşygyna ýokary depginler bilen gatnaşýarlar. Turba geçirijileri gurmak boýunça gymmatbahaly tejribäni müdirligiň işgärleri «Gündogar-Günbatar» gaz geçirijisini gurmagyň barşynda topladylar. Bu tejribe müdirligiň işgärleriniň turba geçirijini geçirmek, ony gurnamak we zerur bolan infrastrukturany döretmek boýunça işleri öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirjekdiklerine özboluşly...

Gyýanly GHT önümçiligiň möçberini giňeldýär

Balkan welaýatynyň Gyýanly şäherçesindäki polietilen we polipropilen öndürýän gazhimiýa toplumy ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň depginli ösüşine düýpli goşandyny goşýar. Şu ýylyň başyndan bäri zawodda dürli görnüşli polietileniň 67 müň 981 tonnasy we polipropileniň 12 müň 673 tonnasy öndürildi. Zawodyň önümleri dünýä bazarlarynda orun eýeleýär. Bu önümlere bolan isleg soňky wagtlarda barha artýar. Gyýanky GHT-da polimerleriň önümçiligi häzirki zaman...

Ýangyç-energetika toplumynyň işgärleri bag ekmek çäresine işjeň gatnaşdylar

Geçen şenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda güýzki bag ekmek çäresine badalga berildi. Bu çäre ýurdumyzyň ähli künjeginde giňden seslenme tapdy. Türkmen Lideriniň yzysüre bag ekmeklige dürli pudaklaryň wekilleri, şol sanda ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Hususan-da, «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň, «Nebitgazhyzmat» ÝGPJ-niň işgärleri bag ekmek çäresine işjeň gatnaşdylar. Şol gün Köpetdagyň...

2014