Habarlaryň arhiwi (2019-11-28)

Daşkentde ýokary derejede türkmen-özbek gepleşikleri başlandy

Daşkentde «Kuksaroý» döwlet kabulhanasynda iki günlük iş sapary bilen Özbegistana gelen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda ýokary derejedäki gepleşikler başlandy. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda döwletara gatnaşyklary syýasy, söwda-ykdysady, ynsanperwer ugurlary öz içine almak bilen, sazlaşykly ösdürilýär. Iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň syýasy geňeşmeleri, ministrlikleriň we pudaklaýyn düzümleriň derejesindäki gatnaşyklary geçirmäge mümkinçilik berýän...

«Daşoguzşähergaz» gaz enjamlarynyň bökdençsiz işlemegini üpjün edýär

«Daşoguzşähergaz» hojalyk kärhanasynyň işgärleri gyş möwsümine taýýarlyk işleri däp bolşy ýaly ýazda, ýagny geçenki ýyladyş möwsümi tamamlanan badyna başlaýarlar. Bu ugurda giň möçberli işler amal edildi. Ýerasty gaz geçirijileriniň, gaz paýlaýjy nokatlaryň anyklaýyş barlaglary geçirildi, gaz torlarynyň, gaz paýlaýjy nokatlaryň we paýlaýjy şkaflaryň nobatdaky we düýpli abatlaýyş işleri geçirildi, ulanyş möhleti dolan GPB-ler çalşyryldy. Bu günki...

2014