Habarlaryň arhiwi (2020-2-24)

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 42-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Russiýa Federasiýasyndan, Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen nebit koksuny, binýatlyk ýagy, awtomobil benzinini satyn aldylar. Ýokary dykyzlykdaky polietilen we tehniki kükürt («Türkmengaz» DK) Russiýadan, Özbegistandan we Owganystandan gelen täjirleriň, plastik...

Dubaýda nebit we gaz boýunça halkara maslahat geçirilýär

Şu gün, 24-nji fewralda Birleşen Arap Emirlikleriniň iri maliýe we işewürlik merkezi bolan Dubaý şäherinde ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp «TOPH gaz geçirijisi parahatçylygyň we hyzmatdaşlygyň gaz geçirijisidir» atly halkara maslahat we «Türkmenistanyň nebiti we gazy» atly ilkinji mejlis boldy. Hyatt Regency Dubai Creek Heights myhmanhanasynda geçirilýän roud-şüweleňi guraýjylaryň maglumatlaryna görä, bu çärä 40-a golaý...

2014