Gos tenders


Türkmenistanyň satyn almalary barada ýörite habarnama

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynyň enjamlary we materiallary satyn almak, TOPH gaz geçirijisiniň türkmen böleginde TUR-0022 & TUR0023 kompressor stansiýalaryny gurmak şertlerine laýyk gelmek boýunça deslapky bahalandyrma gatnaşmaga çakylyk Bu çakylyk Asharq ...

HARYTLAR BARADA UMUMY HABARNAMA – TÜRKMENISTAN

TÜRKMENISTAN-OWGANYSTAN-PAKISTAN-HINDISTAN GAZ GEÇIRIJISINIŇ TASLAMASY NEBIT WE GAZ TOPLUMY HARYTLAR BARADA UMUMY MAGLUMAT Maliýeleşdirme ýagdaýy: Istisna'a, enjamyň satuwyny maliýeleşdirme nomeri. Türkmenistanyň Hökümeti Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynyň çykdajylarynyň öwezini dolmak maksady bilen Yslam ösüş bankyndan 700...

2014