Tender bäsleşikleri


GYZYKLANMA BILDIRMELERI MÄLIM ETMEK BARADA ÝÜZLENME

TOPH TASLAMASYNYŇ TÜRKMEN BÖLEGINIŇ GURLUŞYGYNYŇ ÇÄKLERINDE IŞLERE GÖZEGÇILIK ETMEK ÜÇIN TÜRKMENISTAN NEBIT WE GAZ ULGAMYNDA MASLAHAT BERIŞ HYZMATLARY BOÝUNÇA ÝÜZLENÝÄR Maliýeleşdirmegiň usuly: möhletlere bölüp satmak Maliýeleşdirmek №: TUR-0022 Türkmenistanyň Hökümeti TOPH gaz geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşygy boýunça...

Satyn almalar barada ýörite habarnama

TÜRKMENISTAN Türkmenistan-Owganystan- Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynyň enjamlary we materiallary satyn almak, TOPH gaz geçirijisiniň türkmen böleginde kompressor stansiýalaryny gurmak şertlerine laýyk gelmek boýunça deslapky bahalandyrma gatnaşmaga çagyrýar TUR-0022 & TUR0023 Bu çakylyk Asharq Al Awsat gazetinde...

«Türkmengaz» Döwlet konserni bäsleşik yglan edýär 08.05.2017 — 28.06.2017

«Türkmengaz» Döwlet konserni material-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça № T/GAZ-059 belgili açyk Bäsleşik yglan edýär Lot №4 – awtoulag, ýöriteleşdirilen tehnika (ýangyn tehnikasy); Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939, Arçabil şaýoly 56, «Türkmengaz»...

GYZYKLANMA BILDIRMELERI MÄLIM ETMEK BARADA ÝÜZLENME

TOPH TASLAMASYNYŇ TÜRKMEN BÖLEGINIŇ GURLUŞYGYNYŇ ÇÄKLERINDE IŞLERE GÖZEGÇILIK ETMEK ÜÇIN TÜRKMENISTAN NEBIT WE GAZ ULGAMYNDA MASLAHAT BERIŞ HYZMATLARY BOÝUNÇA ÝÜZLENÝÄR Maliýeleşdirmegiň usuly: möhletlere bölüp satmak Maliýeleşdirmek №: Türkmenistanyň Hökümeti TOPH gaz geçirijisiniň türkmen...

Türkmenistanyň satyn almalary barada ýörite habarnama

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynyň enjamlary we materiallary satyn almak, TOPH gaz geçirijisiniň türkmen böleginde TUR-0022 & TUR0023 kompressor stansiýalaryny gurmak şertlerine laýyk gelmek boýunça deslapky bahalandyrma gatnaşmaga çakylyk Bu çakylyk Asharq ...

HARYTLAR BARADA UMUMY HABARNAMA – TÜRKMENISTAN

TÜRKMENISTAN-OWGANYSTAN-PAKISTAN-HINDISTAN GAZ GEÇIRIJISINIŇ TASLAMASY NEBIT WE GAZ TOPLUMY HARYTLAR BARADA UMUMY MAGLUMAT Maliýeleşdirme ýagdaýy: Istisna'a, enjamyň satuwyny maliýeleşdirme nomeri. Türkmenistanyň Hökümeti Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynyň çykdajylarynyň öwezini dolmak maksady bilen Yslam ösüş bankyndan 700...

2014