«Hanhowuz» suw desgasynda

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1143/original-15fbce50d1c859.png
«Türkmengaz» döwlet konserniniň iri önümçilik düzümleriniň biri bolan «Marygazçykaryş» müdirliginiň gazçylary döwletimiziň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk toýuna hem-de hünär baýramçylygyna — Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününe gaz känlerinden «mawy ýangyç» çykarmak boýunç Gazçylaryň gazanýan ýokary önümçilik netijelerinde müdirligiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň suw, bug üpjünçilik sehiniň kärhanalarynyň işgärleriniň hem mynasyp paýy bar. Şu sehe degişli suw desgalarynyň işgärleri müdirligiň gaz känleriniň desgalaryny, olaryň önüm berýän guýularyny, şol ýerl

In order to read the article