Il-ýurt bähbitli işler

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1186/original-15fc5e46547fa8.png
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän deňsiz-taýsyz çäreler netijesinde tebigy gaz halkymyzyň bagtyýarlygyna, ykdysadyýetimiziň depginli ösmegine hyzmat edýär. Öňde goýlan maksatnamalary amala aşyrmak üçin kuwwatly gaz geçirijiler çekilýär, ozaldan hereket edýänleriniň bolsa — Biz golaýda Sakar — Kerki ýokary basyşly gaz geçirijisiniň 190-195-nji kilometrliginde durkuny täzeleýiş işlerini ýerine ýetirdik. Häzirki günlerde bolsa Kerki — Hatap — Mürzebeg gala ýokary basyşly gaz geçirijisinde degişli işleri alyp barýarys. Durkuny täzeleýiş işlerini 57 kilometr aralykda

In order to read the article