Hil we howpsuzlyk möhüm wezipedir

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1399/original-15ff42b793e946.png
«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň işleriniň halkara ölçeglerine laýyklykda ýylsaýyn ilerlemeginde onuň ýerlerdäki düzüm birlikleriniň işgärleriniň hem mynasyp paýy bar. Bu ugurda Daşoguz welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň nebit we nebit önümleriniň hil gözegçiligini hem Gullugyň dolandyryş binasynyň gapdalynda ýerleşýän Merkezi barlaghanasynda gurluşyk we nebit hem-de azyk önümleriniň hilini barlamak üçin niýetlenen ýokary tehnologiýaly enjamlarda hünärmenler tarapyndan alnyp barylýan hil gözegçilik we barlag işleriniň netijesinde ýurdumyzda we welaýatda öndüril

In order to read the article