Merkezi Aziýa — Hytaý gaz geçirijisi 11 ýyl üstünlikli işleýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1445/original-15ffd70b72bb57.png
Howanyň sowamagy bilen Merkezi Aziýadan Hytaý Halk Respublikasyna iberilýän tebigy gazyň möçberi artdy, täze ýylyň ilkinji günlerinde ol ilkinji gezek bir gije-gündiziň dowamynda 100 million kubmetre barabar boldy. Ozalkysy ýaly, «mawy ýangyjyň» esasy möçberi döwletara energetika ulgamyna Türkmen Bu barada habar bermek bilen, «Sinhua» habarlar agentligi we beýleki habar beriş serişdeleri Türkmenistan — Özbegistan — Gazagystan — Hytaý gaz geçirijisiniň eýýäm 11 ýyl bäri durnukly işläp gelýändigini belleýärler. Günbatar turbageçiriji kompaniýasynyň (Western Pipeline Company) maglumatlaryna

In order to read the article