Maksatlary myrat tapar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1446/original-15ffd7154e19ae.png
Tamamlanan ýyly uly üstünliklere besläp, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan täze ýyla ynam bilen gadam basanlaryň arasynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň Demirgazyk Balguýy liniýa önümçilik böleginiň başarjaň işgärleri hem bar  — Biz taryhy wakalara baý bolan geçen ýylda önjeýli zähmet çekdik. Bölegimiz boýunça tebigy gazyň 1 milliard 706,2 million kubmetrden gowragy öndürilip, meýilnama artygy bilen berjaý edildi. Öndürilen gaz kondensaty bolsa 43,3 müň tonnadan gowrak boldy. Şeýle oňyn görkezijiler üstümizdäki ýylda

In order to read the article