ÝOKARY NETIJELER GAZANYLÝAR

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/416/original-15f33d0d091d5e.png
Hormatly döwlet Baştutanymyz Gurbanguly                Berdimuhamedowyň geçen ýylyň 19-njy noýabrynda ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen geçiren iş maslahatynda ýangyç-energetika pudagyny toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmek, gazylyp alynýan tebig Kärhanada gazanylýan zähmet üstünlikleri onuň maddy-tehniki binýadynyň yzygiderli pugtalandyrylýandygy bilen hem berk baglanyşyklydyr. Häzirki döwürde Nebit we gaz guýularyny berkitmek boýunça müdirlikde ýöriteleşdirilen tehnikalaryň ýüzlerçesi bolup, olaryň aglabasy sütünleri berkitmek işlerinde

In order to read the article