TÄZE SEPGITLERE YNAMLY BADALGA

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/423/original-15f343c6eac397.png
Amatly geoykdysady ýagdaýa eýe bolan Garaşsyz Diýarymyzda esasy uglewodorod serişdeleri bolan nebitdir gazy çykarmak, olary gaýtadan işläp, ýokary hilli harytlyk görnüşine getirmek, önümçilige häzirki zaman tilsimatlaryny we tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, ulgamyň kärhanalaryny tehniki t Hazar deňziniň gündogar kenarynda ýerleşýän Çeleken ýarym adasy, bilermenleriň tassyklamagyna görä, uglewodorod çig malynyň juda köp gorlaryny öz goýnunda saklaýar. Günbatardan gündogarlygyna 40 kilometre golaý uzalyp gidýän ýarym adanyň tutýan meýdany 500 inedördül kilometre ýetýär. Çeleken — «ç

In order to read the article