Guýulary abatlamagyň wajyplygy

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/440/original-15f35290b73bee.png
Nebitgaz senagatynyň ösüşinde nebiti we gazy çykarmagy köpeltmegiň esasy ugurlary netijeli tehnologik prosesleri ornaşdyrmakdan, öňüni alyş çärelerini geçirmek bilen, ulanyş guýularynyň fonduny saklamakdan, düýpli abatlaýyş işleri netijesinde guýularyň önüm berijiligini ýokarlandyrmagyň hem-de Nebit we gaz guýularyny düýpli abatlamakda kähalatlarda tehnologik prosesleriň togtadylmagyna getirýän hadysalar ýüze çykýar. Olar nasos-kompressor turbalarynyň, oturtma, buraw sütünleriniň, buraw gurallarynyň gysylmagy ýa-da hatardan çykmagy hem-de guýynyň düýbünde nasos ştangalarynyň, tanap kab

In order to read the article