Jogapkärli işiň ussatlary

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/442/original-15f3565266a72c.png
Ýerasty baýlyklary gözläp tapmakda we olary senagat taýdan özleşdirmekde ýurdumyzyň iň iri önümçilik-hojalyk düzümleriniň biri bolan «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Abatlaýyş-sazlaýyş müdirligine hem aýratyn orun degişlidir. Bu ýerde amala aşyrylýan işler guýul Aslynda hem nebitgaz pudagynda täze meýdançalary gözläp tapmakda, olary senagat taýdan özleşdirmekde, burawlaýyşda we hereket edýän guýulary abatlamakda häzirki zaman dünýäsiniň iň kämil kompýuter ulgamlary, ýokary tehnologiýalar, has takyk barlag-ölçeg gurallary, awtomatlaşdyrylan enjamlar netij

In order to read the article