«Mawy ýangyjyň» höziri

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/443/original-15f3565ccab45f.png
«Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň şäher, etrap gaz hojalyk edaralarynyň işgärleri tarapyndan meýilleşdirilen işler üstünlikli berjaý edilýär. Bu babatda müdirligiň «Maryşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň işgärleri netijeli işleri alyp barýarlar. Mary şäheriniň ilatyny hem-de onuň çägindäki edara-kärhanalary «mawy ýangyç» bilen üpjün etmekde dürli göwrümli we dürli basyşdaky gaz geçirijiler ulanylýar. Olar ýerasty we ýerüsti gaz geçirijilerdir. Şäheriň çäginde 16 sany gaz paýlaýjy, 295 sany gaz sazlaýjy enjamlar, ýerasty gaz geçiri

In order to read the article