Gadamlary ýeňşe sary

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/445/original-15f3570afa7054.png
Şanly senelere baý üstümizdäki ýyly zähmet üstünliklerine beslemek, ýurdumyzyň ähli babatda ösüşlerine mynasyp goşant goşmak önümçilik kärhanalarynyň işgärleriniň baş maksadydyr. Ata Watanymyzyň rowaç menzillerine dahylly bolmak üçin her bir iş ornunda zähmet gaýnap joşýar. Iş günlerini zähmet — Biz hormatly Prezidentimiz tarapyndan yglan edilen «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyny zähmet ýeňişlerine beslemegi ýüregimizde besleýäris. Öndürýän önümlerimiziň ilatyň abadan ýaşaýşyna we ýurtlaryň ösüşine hyzmat edýändigine bolsa buýsanýarys. Sebäbi gymmatly harytlyk önümlerimiziň ag

In order to read the article