Goşmaça «gara altyn» alynýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/447/original-15f35751f76884.png
Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň 3-nji aprelinde üstümizdäki ýylyň birinji çärýeginiň jemlerine bagyşlap sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň nebitgaz toplumynda bitirilýän işleriň hasabatyny diňläp, «Türkmennebit» döwlet konserniniň Hazar d Diýarymyzyň ykdysady kuwwatyny ýylsaýyn täze belentliklere çykarmakda we ýeriň jümmüşinden alynýan uglewodorod çig mallarynyň möçberini artdyrmakda konserniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň guýulary düýpli abatlaýyş müdirlikleri hem netijeli işleri amala aşyrýarlar. Önüm bermegini kemelden ýa-da büti

In order to read the article