«Zähmet» suw bekedinde

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/448/original-15f3576041ae28.png
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň önümçilik düzümleriniň gazçylarynyň tebigy gazy çykarmakda gazanýan üstünliklerinde olara dürli ugurlar boýunça hyzmat ediş ulgamynyň edara-kärhanalarynyň işgärleriniň hem mynasyp paýy bar. Çünki Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk dö «Marygazçykaryş» müdirliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň suw, bug üpjünçilik sehiniň zähmet adamlarynyň işleri hem şunuň bir mysalydyr. Sehiň «Zähmet» suw bekedi gazçylara hyzmat etmek boýunça işleriň döwrebap, sazlaşykly guralýan ýeridir.

In order to read the article