Sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň ähmiýeti

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1101/original-15fb3a7d58c9ae.png
Milli Liderimiz ýurdumyzyň dürli pudaklaryna, şol sanda nebit we gaz pudagyna täze innowasion, sanly tehnologiýalary ornaşdyryp, elektron resminamalar dolanyşygyna geçmek, bäsleşige ukyply sanly ykdysadyýeti, sazlaşykly işleýän elektron senagatyny döretmek, sanly aragatnaşyk babatda şäherleriň we Sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagy we ösdürilmegi esasy önümçilik ykdysady işleriň ähli görnüşleriniň awtomatlaşdyrylmagyny we merkezleşdirilen tertipde dolandyrylmagyny üpjün etmäge, önümçilik we sarp ediş bazarlarynyň ösdürilmegine, ykdysady işiň subýektleriniň umumy netijeliliginiň ýokarlanmag

Чтобы дочитать материал