Türkmenistanyň bilýard boýunça açyk çempionaty geçirildi

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1102/original-15fb3a84d15ee5.png
Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesindäki sportuň oýun görnüşleri boýunça türgenleşik zalynda hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň bilýard boýunça açyk çempionaty geçirildi. 12—14-nji noýabr aralygynda «Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan geçirilen ýaryşda ýur Geçen şenbede bolsa açyk çempionatyň dowamynda öňe saýlanan bilýardçy ýaşlaryň arasynda jemleýji tapgyr boldy. Jemleýji oýunlarda Türkmen milli nebitgaz kompaniýasynyň logistik-marketing bölüminiň baş hünärmeni, Türkmenistanyň bilýard sport federasiýasynyň türgeni, at gazanan sport ussady Ibabeki

Чтобы дочитать материал