Abuna — 2021 Hormatly okyjylar!

«Nebit-gaz» gazetiniň redaksiýasy 2021-nji ýylyň birinji ýarymy üçin gazete kagyz we  elektron görnüşde abuna ýazylyşygynyň dowam edýändigini size habar berýär. «Nebit-gaz» gazeti ýurdumyzyň nebitgaz toplumynda gazanylýan şanly sepgitler barada habarlardyr makalalary gyzgyny bilen okyjylara ýetirýän neşirdir. Dünýäniň nebitgaz täzelikleri hem sizi özüne çekse gerek.

Чтобы дочитать материал