Gazçylaryň hyzmatynda

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1301/original-15fd8851f93f49.png
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň gazçylaryň Şatlyk şäherindäki Medeniýet köşgi şäheriň ýaşaýjylarynyň iň bir gelim-gidimli ýerleriniň biridir. Bu ýerde zehinli aýdymçy-sazandalaryň bir topary zähmet çekýär. Olar ýurdumyzda giňden to Medeniýet köşgünde aýdym-saz gurnagy hereket edip, oňa şäherde ýerleşýän 4-nji hem-de 15-nji orta mekdepleriň sungata höwesli körpeleriniň ençemesi gatnaýar. Şu ýerde mekdep okuwçylary aýdym aýtmak, saz gurallaryny çalmak boýunça endikleri ele alyp, sungat äleminde ilkinji ädimleri ädýärler. Zehi

Чтобы дочитать материал