Türkmenistan hyzmatdaşlygyň täze hilini üpjün etmek ugrunda çykyş edýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1335/original-15fe19241a1b36.png
«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň 18-nji dekabrynda bolan Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň wideomaslahat görnüşinde geçirilen mejlisini ýylyň möhüm wakalarynyň hatarynda görkezmek bolar. Oňa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Özbegistan Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisde eden çykyşynda hemişelik Bitarap Türkmenistanyň umumy abadançylygyň we ösüşiň bähbitlerine laýyk gelýän döwletara hyzmatdaşlygyň köpugurly kuwwatyndan netijeli peýdalanmaga deňagramly we toplumlaýyn çemeleşmeleri işläp taýýarlamakda möhüm

Чтобы дочитать материал