Türkmenistanyň gaz senagaty: geljekki mümkinçilikler

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2047/original-1607e6a7d82e5f.jpeg
Gazy eksport edýän ýurtlaryň forumy GECF «Global Gas Outlook 2050» atly nobatdaky bäşinji hasabatyny çap etdi, onda dünýäniň energetika bazarlarynyň ýagdaýy we olaryň ösüşi, energetika ulgamynda tebigy gazyň eýeleýän orny jikme-jik seljerilýär. Täze neşirde bellenilişi ýaly, energiýa serişdelerine bolan isleg dünýä ykdysadyýetiniň ösmegi hem-de ilatyň artmagy bilen kem-kemden ýokarlanar. 2023-nji ýylyň ahyryna çenli ol 2019-njy ýyldaky derejesine baryp ýeter, 2050-nji ýyla çenli bolsa ýene-de 24 göterim ýokarlanar. Şunda uglewodorod ser

Чтобы дочитать материал