Suw — ýaşaýşyň gözbaşy

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/506/original-15f3abe5b386a4.png
— Hormatly Prezidentimiziň öňe süren «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesine ýugrulan syýasaty her bir maşgalanyň durmuşyna özgerdiji täsirini ýetirýär. Şonuň netijesinde ildeşlerimiz üçin durmuşy eşretler barha elýeterli bolýar. Jemgyýetimiziň iň ýokary gymmatlygy bolan adam hakynda edilýän Agyz suwy meselesi ähli döwürlerde-de özüniň ähmiýetini ýitirmän gelýär. Çünki suw ilatyň abadan ýaşamagynyň, ýurduň ösüşleriniň, özgertmeleriniň ilkinji şertidir. Şol sebäpli ata-babalarymyz gadym zamanlardan başlap suwuň her damjasyny zer dänesine deňemek bilen, ony gazyp almagyň, ondan rejeli

Чтобы дочитать материал