Arkalaşykly iş üstünlik getirýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/535/original-15f43a4665629f.png
Ýurdumyzyň ýangyç-energetika pudagynyň iň iri önümçilik-hojalyk düzümleriniň biri bolan «Türkmennebit» döwlet konserni nebitgazly ýataklarda gözleg-barlag işlerini geçirip we olary işläp taýýarlap, bu binýatlyk ulgamyň ösüşiniň esasy maksatnamalarynyň toplumlaýyn çözgüdini gazanmakda maksada okgu Ýeri gelende aýtsak, hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde, soňky ýyllarda öz ugurdaş kärhanalary bilen birlikde, «Nebitdag» buraw işleri müdirligi hem Hytaýdan hem-de Russiýadan satyn alnan täze, has kuwwatly buraw enjamlaryna eýe boldy. Ol enjamlardyr buraw desgalary 7000 metre

Чтобы дочитать материал