«Bagaja» käninde gazy gaýtadan işlemegiň möçberleri artýar

09:51 17.12.2020 1098

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1311/original-15fd99edee64d2.jpeg

Lebabyň suwuklandyrylan gaz önümçiligi boýunça «Gazygaýtadanişleýiş» önümçilik müdirliginiň işgärleri «Bagaja» känindäki desgalarda tebigy gazy çuňlaşdyryp gaýtadan işlemegiň mümkinçiliklerini ynamly artdyrýarlar.

2020-nji ýylyň 11 aýynda gazy gaýtadan işleýjileriň tagallalary bilen 8 müň 315 tonna suwuklandyrylan gaz öndürildi, şunuň bilen birlikde, meýilnama 110% ýerine ýetirildi. Bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ep-esli artykdyr.

Ýokary netijeler şeýle hem gaz kondensatyny öndürmekde hem gazanyldy. Hasabat döwründe Seýdiniň gazy gaýtadan işleýän zawodyna 24,5 müň tonna gaz kondensaty iberildi. Şol bir wagtda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ösüş depgini 148%-e deň boldy.

Şular ýaly ajaýyp netijeler işçileriň sazlaşykly zähmetiniň hem-de toplumyň kärhanalarynda oturdylan häzirki zaman enjamlarynyň netijeli peýdalanylmagynyň netijesi bolup durýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15fd1ff7e5ca31.jpeg
Türkmenistanda nebitiň sarp edilişi durnukly ösýär — Eni

Türkmenistanyň içerki bazarlarynda nebitiň sarp edilişiniň depgini durnukly ýagdaýda ösýär. Bu barada Eni italýan nebitgaz kompaniýasy tarapyndan taýýarlanylan World Oil Review 2020 hasabatynda aýdylýar.