16655744e52dd9.jpg
Netijeli işler alnyp barylýar

Ýurdumyzyň çäklerinde geçirilýän gidrogeologik barlaglar we tebigatymyza, ekologik ýagdaýa baha bermek üçin dürli ölçeglerde geologik we gidrogeologik barlaglar Ahal, Balkan, Daşoguz we Mary gidrogeologiýa ekspedisiýalary tarapyndan ýerine ýetirilýär. Welaýatlarymyzda bar bolan düzgün-gözegçilik guýularynyň kömegi bilen ýerasty suwlaryň hiline, minerallaşmasyna we ýatyş derejesine gözegçilik etmek arkaly düzgün-balans barlaglary dowamly geçirilýär.