160768e6aefece.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň ösüşine oňyn depgin bermek zerur

Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni geçiren Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow şu ýylyň birinji çärýeginde “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny” ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işleriň netijeleri hem-de Mary we Lebap welaýatlaryna iş saparynyň jemleri barada hasabat berdi.