Kuwwatly desga gurulýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10502/original-1661d6c142eb24.jpg
Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän Şerepli, Kelleli, Ýylan gaz känlerem täze özleşdirilýän ýataklardyr. Häzir bu gaz känlerini senagat taýdan özleşdirmekligiň çäklerinde «Türkmengaz» döwlet konserniniň meýilnamasy esasynda Kelleli gaz käninde tebigy gazy ilkinji arassalaýan kuwwatly desga guru Desganyň gurluşygyny «Marygazçykaryş» müdirliginiň buýurmasy esasynda «Türkmenýöritenebitgazgurnama» ýöriteleşdirilen gurnama trestiniň 2-nji ýöriteleşdirilen edarasynyň gaz gurluşykçylary baş potrat esasynda alyp barýarlar. Bu gaz desgasynyň gurulmagynyň esasy maksady Şerepli, Kelleli, Ýylan gaz

Habaryň dowamyny okamak üçin