Täze ýangyç guýuş beketleri halkyň hyzmatynda

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10663/original-16630c4fe88959.jpg
Mary welaýatynyň Mary etrabynyň çäginde Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň 309,7-nji kilometrliginde «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Wekilbazar nebit önümleri kärhanasynyň buýurmasy esasynda täze gurlan awtoulag Awtomobillere ýangyç guýuş beketleri «Marygazgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 7-nji gurluşyk-gurnama müdirliginiň gurluşykçylary baş potrat esasynda ýokary hil derejesinde gurup, bellenilen möhletinde ulanmaga berdiler.

Habaryň dowamyny okamak üçin