Maksatlary myrat tapar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1446/original-15ffd7154e19ae.png
Tamamlanan ýyly uly üstünliklere besläp, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan täze ýyla ynam bilen gadam basanlaryň arasynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň Demirgazyk Balguýy liniýa önümçilik böleginiň başarjaň işgärleri hem bar  — Biz taryhy wakalara baý bolan geçen ýylda önjeýli zähmet çekdik. Bölegimiz boýunça tebigy gazyň 1 milliard 706,2 million kubmetrden gowragy öndürilip, meýilnama artygy bilen berjaý edildi. Öndürilen gaz kondensaty bolsa 43,3 müň tonnadan gowrak boldy. Şeýle oňyn görkezijiler üstümizdäki ýylda

Habaryň dowamyny okamak üçin