Türkmenistan dünýäniň habar beriş serişdeleriniň üns merkezinde

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1524/original-1600fe1e6d762d.png
Türkmenistan şu günlerde ýene-de dünýäniň esasy habarlar agentlikleriniň, şeýle hem köpsanly internet-saýtlaryň täzeliklerdir habarlarynda köp agzalýan geografik atlaryň birine öwrüldi. Dünýäniň habar beriş serişdeleriniň, syýasy we işewür toparlarynyň ünsi jemgyýetçilik seslenmesine eýe bolan şa Daşary ýurt metbugatynyň habarlarynda ýurdumyzyň gatnaşmagynda amala aşyrylýan iri düzüm taslamalarynyň möhüm ähmiýeti bellenilýär, olar Owganystanyň ykdysadyýetini dikeltmäge, halkara söwda-ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmäge, sebitde parahatçylygy we durnuklylygy berkitmäge ýardam edýär.

Habaryň dowamyny okamak üçin