“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy tenderi yglan edýär: 24.03.2021-19.04.2021

16:33 24.03.2021 4383

“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy

Guýularyň tamamlaýyş desgalarynyň üpjünçiligi we guýularyň tamamlaýyş  inženerleriniň hyzmatlary boyunç №10093824 tenderi.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 19 aprel, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: viktoriya.nurberdiyeva@eni.tmkaramat.reimbayeva@eni.tm we andrea.baldi@eni.com ) ibermelidir.

Başga makalalar