Toý sowgatlary saldamly bolar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2242/original-160ac9c8643f44.jpeg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Gubadagetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylarynyň şu günler etrabyň çäginde bar bolan dürli basyşly gaz geçirijilerini we gaz paýlaýjy hem-de sazlaýjy enjamlaryny düýpli abatlap, geçirijilik mümkinçiliklerini artdyrmak ugrunda durmuşa geçirýän işleri aýraty — Ýerli ilatyň gymmatly «mawy ýangyja» bolan isleglerini doly kanagatlandyrmak hem-de gaz desgalarynyň geçirijilik mümkinçiliklerini artdyrmak, saz işlemegini gazanmak maksadynda edaramyzyň agzybir zähmet köpçüligi tarapyndan alnyp barylýan gözden geçiriş we düýpli abatlaýyş işleri etrap merkezim

Habaryň dowamyny okamak üçin