"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýär: 03.06.2021 - 01.07.2021

15:34 03.06.2021 4537

"Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy

№ 10097193 Gazy görkezýän optiki kamerany satyn almak we baglanyşykly-ugurdaş hyzmatlary (bejergi işlerini geçirmek we okuw bermek) barada bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 01/07/2021, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: Toyli.Geldynazarov@eni.tm we Karamat.Reimbayeva@eni.tm) ibermelidir.

Başga makalalar