"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tender yglan edýär: 17.11.2021 - 17.12.2021

15:52 17.11.2021 3755

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy

№ ~ 10098067 Radial buraw hyzmatlaryny ýerine ýetirmek barada tenderi yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 17 dekabr, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: Tovli.Geldynazarov@eni.tm; Karamat.Reimbayeva@eni.tm we Moez.Sdouga@eni.tm) ibermelidir.

Başga makalalar