"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýär: 06.12.2021 - 03.01.2022

11:24 06.12.2021 2718

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýär:

№ 10102078 - F-1300 model Buraw nasosy we simli göteriş enjamy üçin ätiyaçlyk şaylaryny getirip bermek

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 03 ýanwar, sagat 23:59 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.tm we aleksey.butenko@eni.tm) ibermelidir.

Başga makalalar