"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýar: 08.02.2022 - 04.03.2022

17:02 08.02.2022 1746

10100465 – Turbalaryň inspeksiýa we abatlaýyş–bejeriş iş hyzmatlary

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 04 mart, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.tm we aleksey.butenko@eni.tm) ibermelidir.

Başga makalalar