“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy tender yglan edýär: 15.03.2022-15.04.2022

11:35 15.03.2022 2171

"Eni Turkmenistan Limited' kompaniýasy

№10094995 - Karotajy geçirmek barada hyzmatlary hödürlemek üçin satyn almak barada tenderi yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 15-nji aprel, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: bahar.nuriyeva@eni.tm we Karamat.Reimbayeva@eni.com) ibermelidir.

Başga makalalar