“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy tender yglan edýär: 15.03.2022-11.04.2022

12:10 15.03.2022 1844

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy

№ - 10100923 - Dargadýan we dargatmaýan gözegçiligi girizmek barada hyzmatlary üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 11 aprel, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: Toyly.Geldinazarov@eni.com we Sdouga.Moez@eni.com we Reimbayeva.Karamat@eni.com ) ibermelidir.

Başga makalalar