"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tender yglan edýär: 28.03.2022-25.04.2022

17:08 29.03.2022 4420

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy

№ 10100904 düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçln tanap gurnawlarynyň mehaniki böleklerini satyn almak boýunça bäsleşlk yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 25 aprel, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: Toyly.Geldinazarov@eni.com we Sdouga.Moez@eni.com we Reimbayeva.Karamat@eni.com ) ibermelidir.

Başga makalalar