“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy tenderi yglan edýär: 20.04.2022-20.05.2022

09:38 20.04.2022 2314

“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy

№10103485 Iki sorujy (nasos) agregatlaryny we Wyşka desgasyndaky nebit işleri üçin iki ýyllyk ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak barada tenderi yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 20-nji maý, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: bahar.nuriyeva@eni.tm we Karamat.Reimbayeva@eni.com) ibermelidir.

Başga makalalar