“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy tenderi yglan edýär: 27.04.2022-20.05.2022

18:32 27.04.2022 2619

“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy

Meýdan gulluklary üçin medisina enjamlary bilen doly ýüklenen tiz kömek awtoulagyny satyn almak barada №10102416  tenderi yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 20-nji maý, sagat 23:59 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: natalya.gurdova@eni.tm we Karamat.Reimbayeva@eni.com) ibermelidir.

Başga makalalar