«Şatlyk» önümçilik edarasynda

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/463/original-15f358f6fcba4b.png
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň işçi-hünärmenleri «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň her bir aýyny netijeli zähmet üstünliklerine besleýärler. Mälim bolşy ýaly, bu müdirligiň agzybir işgärleri Daşoguz welaýatynyň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatl Ululygy 1020 — 1420 millimetr aralygynda bolan gaz geçirijileriň 4500 kilometrden gowragyny, gaz gysyjy, gaz arassalaýjy we gaz paýlaýjy desgalaryň bolsa onlarçasyny özüne birleşdirýän müdirligiň gazçylary hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk baýramçylygyna zähmet sowgatly barýarlar. Bu ugurda mü

Habaryň dowamyny okamak üçin