Ilatly ýerler gazlaşdyrylýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/505/original-15f3abd860be92.png
«Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň weetrapmerkezleriniň ilatynyň ýaşa Ýakynda «Marygazüpjünçilik» müdirligine welaýatyň ilatly ýerlerinde täze ýokary hem-de orta basyşly gaz geçirijilerini gurmak üçin döwletimiz tarapyndan alnyp berlen diametri 325 millimetr bolan turbalaryň bir tapgyry gelip gowuşdy.

Habaryň dowamyny okamak üçin