Eksporta niýetlenen önümler

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6401/original-163aabf6b75f02.jpeg
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny zähmet ýeňişlerine beslemekde, ýurdumyzyň ösüşlerine mynasyp goşant goşmakda ýokary önümçilik netijelerini gazanýanlaryň arasynda Suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginiň işgärleriniň atlary ilkinjileriň hatarynda agzalmaga mynasypdy — Ösen tehnologiýalara, täzeçe tehniki çözgütlere daýanýan desgalarymyzda esasy bölegi eksporta ugradylýan harytlyk önümleriň öndürilişini artdyrýarys. Bu babatda üstümizdäki ýylda belent sepgitler abraý bilen eýelenýär — diýip, müdirligiň kärdeşler arkalaşygy guramasynyň başlygy Begenç Haýdar

Habaryň dowamyny okamak üçin